Hiển thị một kết quả duy nhất

8,600,000
10,000,000
13,500,000
8,000,000
12,000,000
1,800,000